Q Ba Đình MP Đào Tấn: 1300 m2. M T 40 m x3 T giá 310 tr/ m2 vị trí đẹp thuận tiện KD khách sạn VP, nhà hướng Đông Nam

Q Ba Đình MP Đào Tấn: 1300 m2. M T 40 m x3 T giá 310 tr/ m2 vị trí đẹp thuận tiện KD khách sạn VP, nhà hướng Đông Nam

 

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật