Quận Ba đình MP Nguyễn Trường Tộ sổ đỏ 600m2 MT 20m x 15 tầng đang kinh doanh khách sạn có 85 phòng, giá bán 350 tỷ, doanh thu trên dưới 1 tỷ / tháng. Nhà hướng Đông Bắc

Quận Ba đình MP Nguyễn Trường Tộ sổ đỏ 600m2 MT 20m x 15 tầng đang kinh doanh khách sạn có 85 phòng, giá bán 350 tỷ, doanh thu trên dưới 1 tỷ / tháng. Nhà hướng Đông Bắc

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật