Bán KS Láng Hạ, Ba Đình, phường Thành Công Hà Nội..So do 786m2, Mặt tiền 15 m, hậu 25m+1 hầm 12 tầng nổi gồm 150 phòng.Doanh thu hàng tháng 4 tỷ.Mua bán công ty chuyển nhượng cổ phần.Giá 350ty hiện tại khách sạn 3*** vị trí lô góc ( đất vĩnh viễn ) .

ban-ks-lang-ha-ba-dinh-phuong-thanh-cong-ha-noi-so-do-786m2-mat-tien-15-m-hau-25m1-ham-12-tang-noi-gom-150-phong-doanh-thu-hang-thang-4-ty-mua-ban-cong-ty-chuyen-nhuong-co-phan-gia-350ty-hien-t

Can banKS pho Láng Hạ, Ba Đình, phường Thành Công Hà Nội..So do 786m2, Mặt tiền 15 m, hậu 25m+1 hầm 12 tầng nổi gồm 150 phòng.Doanh thu hàng tháng 4 tỷ.Mua bán công ty chuyển nhượng cổ phần.Giá 350ty hiện tại khách sạn 3*** vị trí lô góc ( đất vĩnh viễn ) .

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật