Cần bán Mp Huế sổ đỏ 288 m2 MT 9mx tầng gia 520 tr/ m2 vi tri đẹp gan ho hoàn kiếm thuận tiện KD vp Cần bán đất 50 năm phố đại la sỏ đỏ 500m2 MT 30mx9 tầng đã GPXD giá 35 ty vi tri đẹp thuận tiện KD vp k sạn Hotilne Dung nguyễn 09041,895,28-09026,895,28 Công ty cổ phần BĐS vif viet nam Địa chỉ 28 đại co việt - Quận - hai - bà trưng hà nọi web nhadatvif.com- Eamil nhadatvif@gmailcom

can-ban-mp-hue-so-do-288-m2-mt-9mx-tang-gia-520-tr-m2-vi-tri-dep-gan-ho-hoan-kiem-thuan-tien-kd-vp-can-ban-dat-50-nam-pho-dai-la-so-do-500m2-mt-30mx9-tang-da-gpxd-gia-35-ty-vi-tri-dep-thuan-tien-kd-v

Cần bán Mp Huế sổ đỏ 288 m2 MT 9mx tầng gia 520 tr/ m2 vi tri đẹp gan ho hoàn kiếm thuận tiện KD vp
Cần bán đất 50 năm phố đại la sỏ đỏ 500m2 MT 30mx9 tầng đã GPXD giá 35 ty vi tri đẹp thuận tiện KD vp k sạn
Hotilne Dung nguyễn 09041,895,28-09026,895,28
Công ty cổ phần BĐS vif viet nam
Địa chỉ 28 đại co việt - Quận - hai - bà trưng hà nọi
web nhadatvif.com- Eamil nhadatvif@gmail.com
cảm ơn các đã đọc tin

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật