Cần Bán MP Lạch Cháy- Hải Phòng sổ đỏ 1500 m2 MT 80 mx 4 tang và 5 tầng,khách Sạn 3.Giá bán 62 tỷ. Hotline:Ms Dung: 0904198528

can-ban-mp-lach-chay-hai-phong-so-do-1500-m2-mt-80-mx-4-tang-va-5-tangkhach-san-3-gia-ban-62-ty-hotlinems-dung-0904198528

Cần Bán MP Lạch Cháy- Hải Phòng khách Sạn 3.
Sổ đỏ 1500 m2 MT 80 mx 4 tầng và 5 tầng,
Giá bán 62 tỷ.
Hotline:Ms Dung: 0904198528

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật