Cần bán nhà Trần Hưng Đạo 892m2 MT 50m giấy phép xây dựng 6 tầng 1 hầm 1 lửng giá 550 tỷ hình thức mua bán cổ phần công ty. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

can-ban-nha-tran-hung-dao-892m2-mt-50m-giay-phep-xay-dung-6-tang-1-ham-1-lung-gia-550-ty-hinh-thuc-mua-ban-co-phan-cong-ty-hotline-dung-nguyen-09041-895-28-09062-895-28

Cần bán nhà Trần Hưng Đạo 892m2 MT 50m giấy phép xây dựng 6 tầng 1 hầm 1 lửng giá 550 tỷ hình thức mua bán cổ phần công ty. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật