cần cho thuê MP hàng bài sổ đỏ 46m2 MT 5,5mx 3,5 tầng yêu tiên HĐ dài hạn giá thue 65 triệu/tháng

can-cho-thue-mp-hang-bai-so-do-46m2-mt-55mx-35-tang-yeu-tien-hd-dai-han-gia-thue-65-trieu-thang

Can cho thue vi tri Mp hàng bai so đỏ 46 m2 MT 5,5 mx3.5 tầng yeu tien HĐ dai hạn vi tri đẹp thuan tien KD gia thue 65 tr/ thang
Mp hàm long so đỏ 450 m2 MT 12 mx2 tang vi tri đẹp thuận tiện kinh doanh gia thue. 180 tr/ tháng thanh toan từ. 6 tháng đến 1 / năm. Đặt cọc 1 tháng tien nha cho 1 tháng sửa nhà.

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật