cần cho thuê MP Mã Mây cho thuê sổ đỏ 286m2 mặt tiền 8m x 3 tầng ưu tiên hợp đồng lâu dài, vị trí đẹp thuận tiện kinh doanh giá thuê thỏa thuận. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

can-cho-thue-mp-ma-may-cho-thue-so-do-286m2-mat-tien-8m-x-3-tang-uu-tien-hop-dong-lau-dai-vi-tri-dep-thuan-tien-kinh-doanh-gia-thue-thoa-thuan-hotline-dung-nguyen-09041-895-28-09062-895-28

cần cho thuê MP Mã Mây cho thuê sổ đỏ 286m2 mặt tiền 8m x 3 tầng ưu tiên hợp đồng lâu dài, vị trí đẹp thuận tiện kinh doanh giá thuê thỏa thuận. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

 

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật