cần cho thuê MP phan chu trinh sổ đỏ 526m2 MT 15mx 1 2 tầng + 3 hầm vi tri đẹp thuận tiên KD ngân hàng vp trường học bệnh viện yêu tien HĐ dai hạn 12 năm

can-cho-thue-mp-phan-chu-trinh-so-do-526m2-mt-15mx-1-2-tang-3-ham-vi-tri-dep-thuan-tien-kd-ngan-hang-vp-truong-hoc-benh-vien-yeu-tien-hd-dai-han-12-nam

Cần cho thuê Mp phan tru trinh so đỏ 526 m2 MT 15 mx12 tầng + 3 hầm tong DTm2 sử dụng 4,800 m2 sàn gia thue 15 usd/ tháng thuận tiện KD vp k sạn bệnh viện trường học vi tri đẹp gần hồ hoàn kiếm

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật