Can Khách sạn 5 sao Tây Hồ. Diện tích 2930m2 xây 13 tầng, khối đế 4 tầng× 1400m2, 9 tầng×1100m2

can-khach-san-5-sao-tay-ho-dien-tich-2930m2-xay-13-tang-khoi-de-4-tangx-1400m2-9-tangx1100m2

Khách sạn 5 sao Tây Hồ. Diện tích 2930m2 xây 13 tầng, khối đế 4 tầng× 1400m2, 9 tầng×1100m2. Chìa khóa trao tay giá bán 37 triệu USD/ 25 năm+ tiền hàng năm 1 triệu USD/ năm

Hotline Ms Dung 09041.894.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật