Mặt Phố Bát Sứ trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 65m2, MT 6 m x3 tàng nhà hướng tây nam, vị trí đẹp lô góc,Thuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH.Giá 36 tỷ  Miễn phí tư vấn MG  Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 0906289528 

mat-pho-bat-su-trung-tam-q-hoan-kiem-so-do-65m2-mt-6-m-x3-tang-nha-huong-tay-nam-vi-tri-dep-lo-gocthuan-tien-kd-khach-san-van-phong-nh-gia-36-ty-mien-phi-tu-van-mg-dung-nguyen-hot

Mặt Phố Bát Sứ trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 65m2, MT 6 m x3 tàng nhà hướng tây nam, vị trí đẹp lô góc,Thuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH.Giá 36 tỷ

Miễn phí tư vấn MG
Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 0906289528

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật