Măt phố Hàm Long trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 190m2, MT 5 m x5 T nhà hướng nam, thuận tiện KD văn phòng nhà hàng. Giá 45 tỷ.Hotline: 09041.89528 - 0906.2895.28

mat-pho-ham-long-trung-tam-q-hoan-kiem-so-do-190m2-mt-5-m-x5-t-nha-huong-nam-thuan-tien-kd-van-phong-nha-hang-gia-45-ty-hotline-09041-89528-0906-2895-28

Măt phố Hàm Long trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 190m2, MT 5 m x5 T nhà hướng nam, thuận tiện KD văn phòng nhà hàng. Giá 45 tỷ. Hotline: 09041.89528 - 0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật