Mặt Phố Hàng Cân trung tâm Gần Hồ Hoàn Kiếm so do 110m, mt 5, 8 nổi, x6 tang 1 hầm. Nha huong tay Co 23 phong Khách sạn cho thuê 100.000$/gia ban 75 tỷ miễn phí tư vấn MG Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 09062.895.28

mat-pho-hang-can-trung-tam-gan-ho-hoan-kiem-so-do-110m-mt-5-8-noi-x6-tang-1-ham-nha-huong-tay-co-23-phong-khach-san-cho-thue-100-000-gia-ban-75-ty-mien-phi-tu-van-mg-dung-nguyen-hotline-09041

Mặt Phố Hàng Cân trung tâm Gần Hồ Hoàn Kiếm so do 110m, mt 5, 8 nổi, x6 tang 1 hầm. Nhà hướng tây Co 28 phòng Khách sạn cho thuê 100.000$/gia ban 88 tỷ
miễn phí tư vấn MG
Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật