Mặt phố Lò Sũ trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 120 m2 - Mặt tiền 5,5m - nở hậu xây dựng 10 tầng có thang máy.Đang kinh doanh khách sạn doanh thu rất tốt. Giá bán 120 tỷ. Miễn phí tư vấn MG Dung Nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 09062.895.28

mat-pho-lo-su-trung-tam-q-hoan-kiem-so-do-120-m2-mat-tien-55m-no-hau-xay-dung-10-tang-co-thang-may-dang-kinh-doanh-khach-san-doanh-thu-rat-tot-gia-ban-120-ty-mien-phi-tu-van-mg-dung-nguyen-h

Mặt phố Lò Sũ trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 120 m2 - Mặt tiền 5,5m - nở hậu xây dựng 10 tầng có thang máy.Đang kinh doanh khách sạn doanh thu rất tốt. Giá bán 120 tỷ.
Miễn phí tư vấn MG
Dung Nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật