Mặt phố Nguyễn Thị Định trung tâm Q. Thanh Xuân sổ đỏ 550m,MT 100m x 16 tầng, Xây Dựng khách sạn có 98 phòng tiêu chuẩn 3 sao. Gia 145 tỷ Miễn phí tư vấn MG  Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 0906289528 

mat-pho-nguyen-thi-dinh-trung-tam-q-thanh-xuan-so-do-550mmt-100m-x-16-tang-xay-dung-khach-san-co-98-phong-tieu-chuan-3-sao-gia-145-ty-mien-phi-tu-van-mg-dung-nguyen-hotline-09041-895-28

Mặt phố Nguyễn Thị Định trung tâm Q. Thanh Xuân sổ đỏ 550m,MT 100m x 16 tầng, Xây Dựng khách sạn có 98 phòng tiêu chuẩn 3 sao. Gia 145 tỷ

Miễn phí tư vấn MG
Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 0906289528

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật