MP Bông vi tri đẹp đang KD k sạn 3*+ sổ đỏ 380m2 MT 10m x 9 tầng có 68 phòng và 2 phòng víp 200m2 /1 phòng co bể bơi đang cho thuê 800 tr/tháng gia ban thoan thuạn

mp-bong-vi-tri-dep-dang-kd-k-san-3-so-do-380m2-mt-10m-x-9-tang-co-68-phong-va-2-phong-vip-200m2-1-phong-co-be-boi-dang-cho-thue-800-tr-thang-gia-ban-thoan-thuan

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật