MP Hàm Long trung tâm hoan kiem sổ đỏ 610m2,mt 19m x5 tang,hướng đông bắc,Thuận tiện KD văn phòng, khách sạn. Giá thỏa thuận

mp-ham-long-trung-tam-hoan-kiem-so-do-610m2mt-19m-x5-tanghuong-dong-bacthuan-tien-kd-van-phong-khach-san-gia-thoa-thuan

MP Hàm Long so do 610m2 MT 19m x5 tang,hướng đông bắc,Thuận tiện KD văn phòng, khách sạn. Giá thỏa thuận

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật