Mp Ngô Thì Nhậm trung tâm Q. Hai Bà Trưng sổ đỏ 260 m2, MT 16mx 3 Tầng, thuận tiện KD văn phong, khách sạn. Giá 450 tr/ m2.Hotline: 09041.89528 - 0906.2895.28

mp-ngo-thi-nham-trung-tam-q-hai-ba-trung-so-do-260-m2-mt-16mx-3-tang-thuan-tien-kd-van-phong-khach-san-gia-450-tr-m2-hotline-09041-89528-0906-2895-28

Mp Ngô Thì Nhậm trung tâm Q. Hai Bà Trưng sổ đỏ 260 m2, MT 16mx 3 Tầng, thuận tiện KD văn phong, khách sạn. Giá 450 tr/ m2.Hotline: 09041.89528 - 0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật