Mp Nguyễn Văn Huyên trung tâm Quận Cầu Giấy sổ đỏ 270 m2 MT 13 m x3 T, thuận tiện KD văn phòng, nhà hàng, khách sạn. Giá 65 tỷ. Hotline:Ms Dung: 09041.89528/0906.2895.28

mp-nguyen-van-huyen-trung-tam-quan-cau-giay-so-do-270-m2-mt-13-m-x3-t-thuan-tien-kd-van-phong-nha-hang-khach-san-gia-65-ty-hotlinems-dung-09041-89528-0906-2895-28

Mp Nguyễn Văn Huyên trung tâm Quận Cầu Giấy sổ đỏ 270 m2, MT 13 m x3 T, thuận tiện KD văn phòng, nhà hàng, khách sạn. Giá 65 tỷ. Hotline:Ms Dung: 09041.89528/0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật