MP Phan Chu Trinh trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 106m2, MT 15m x5 Tầng, thuận tiện KD, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, ngân hàng. Giá 880 Tr/ m2. Hotline: 09041.89528 - 0906.2895.28

mp-phan-chu-trinh-trung-tam-q-hoan-kiem-so-do-106m2-mt-15m-x5-tang-thuan-tien-kd-van-phong-nha-hang-khach-san-ngan-hang-gia-880-tr-m2-hotline-09041-89528-0906-2895-28

MP Phan Chu Trinh trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 106m2, MT 15m x5 Tầng, thuận tiện KD, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, ngân hàng. Giá 880 Tr/ m2. Hotline: 09041.89528 - 0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật