Mp Phan Chu Trinh vị trí sầm uất Q. Hoàn Kiếm so đo 98 m2 MT 11 mx 3 tầng, thuận tiện KD văn phòng, khách sạn gia 68,8 ty

mp-phan-chu-trinh-vi-tri-sam-uat-q-hoan-kiem-so-do-98-m2-mt-11-mx-3-tang-thuan-tien-kd-van-phong-khach-san-gia-688-ty

Mp Phan Chu Trinh vị trí sầm uất Q. Hoàn Kiếm so đo 98 m2 MT 11 mx 3 tầng, thuận tiện KD văn phòng, khách sạn gia 68,8 ty

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật