Mp Phan Đình Phùng Quận Ba Đình sổ đỏ 800 m2 MT 22 mx3 tầng, nhà hướng tây nam, vị trí đẹp thuận tiện KD văn phòng, khách sạn. Giá 360tr /m2.

mp-phan-dinh-phung-quan-ba-dinh-so-do-800-m2-mt-22-mx3-tang-nha-huong-tay-nam-vi-tri-dep-thuan-tien-kd-van-phong-khach-san-gia-360tr-m2

Mp Phan Đình Phùng Quận Ba Đình sổ đỏ 800 m2 MT 22 mx3 tầng, nhà hướng tây nam, vị trí đẹp thuận tiện KD văn phòng, khách sạn. Giá 360tr /m2.

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật