MP Phan Văn Cao sổ đỏ 120m2 mặt tiền 6m x 5 tầng giá 380tr/m2 vị trí đẹp thuận tiện kinh doanh văn phòng khách sạn. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

mp-phan-van-cao-so-do-120m2-mat-tien-6m-x-5-tang-gia-380tr-m2-vi-tri-dep-thuan-tien-kinh-doanh-van-phong-khach-san-hotline-dung-nguyen-09041-895-28-09062-895-28

MP Phan Văn Cao sổ đỏ 120m2 mặt tiền 6m x 5 tầng giá 380tr/m2 vị trí đẹp thuận tiện kinh doanh văn phòng khách sạn. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật