MP Sơn Tây Kim Mã kéo dài, sổ đỏ 150 m2 mặt tiền 10m x 5 tầng giá 50 tỷ vị trí đẹp thuận tiện kinh doanh văn phòng khách sạn. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

mp-son-tay-kim-ma-keo-dai-so-do-150-m2-mat-tien-10m-x-5-tang-gia-50-ty-vi-tri-dep-thuan-tien-kinh-doanh-van-phong-khach-san-hotline-dung-nguyen-09041-895-28-09062-895-28

MP Sơn Tây Kim Mã kéo dài, sổ đỏ 150 m2 mặt tiền 10m x 5 tầng giá 50 tỷ vị trí đẹp thuận tiện kinh doanh văn phòng khách sạn. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật