MP Trần Hưng Đạo trung tâm Q. Hoàn Kiếm Sổ đỏ 814m2 đất thuê đến 2031, trả tiền thuê hàng năm 1.7 tỷ/năm. Hết 2031 gia hạn 50 năm.Xây moi 19 tầng, 2 hầm. Hoàn thành 2013. 7100m2 xây dựng. 4585m2 cho thuê. Cho thuê lấp đầy 95%. Lợi nhuận trước thuế đạt 14.8 tỷ năm 2015. Gia 350 tỷ

mp-tran-hung-dao-trung-tam-q-hoan-kiem-so-do-814m2-dat-thue-den-2031-tra-tien-thue-hang-nam-1-7-ty-nam-het-2031-gia-han-50-nam-xay-moi-19-tang-2-ham-hoan-thanh-2013-7100m2-xay-dung-4585m2-cho

MP Trần Hưng Đạo trung tâm Q. Hoàn Kiếm Sổ đỏ 814m2 đất thuê đến 2031, trả tiền thuê hàng năm 1.7 tỷ/năm. Hết 2031 gia hạn 50 năm.Xây moi 19 tầng, 2 hầm. Hoàn thành 2013. 7100m2 xây dựng. 4585m2 cho thuê. Cho thuê lấp đầy 95%. Lợi nhuận trước thuế đạt 14.8 tỷ năm 2015. Gia 350 tỷ

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật