Mp Xuân Diệu trung tâm Q. Tây Hồ sổ đỏ 400 m2 MT15 m,Thuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH. Gia 100 ty

mp-xuan-dieu-trung-tam-q-tay-ho-so-do-400-m2-mt15-mthuan-tien-kd-khach-san-van-phong-nh-gia-100-ty

Mp Xuân Diệu trung tâm Q. Tây Hồ sổ đỏ 400 m2 MT15 m,Thuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH. Gia 100 ty

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật