Quận Hoàn Kiếm, MP Hàng Chiếu đang kinh doanh khách sạn sổ đỏ 200m2 mặt tiền 5m x 8 tầng có 51 phòng cho thuê 21.000 USD/tháng giá bán 110 tỷ Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

quan-hoan-kiem-mp-hang-chieu-dang-kinh-doanh-khach-san-so-do-200m2-mat-tien-5m-x-8-tang-co-51-phong-cho-thue-21-000-usd-thang-gia-ban-110-ty-hotline-dung-nguyen-09041-895-28-09062-895-28

Quận Hoàn Kiếm, MP Hàng Chiếu đang kinh doanh khách sạn sổ đỏ 200m2 mặt tiền 5m x 8 tầng có 51 phòng cho thuê 21.000 USD/tháng giá bán 110 tỷ. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật