Quận Hoàn Kiếm MP Hàng Quạt sổ đỏ 200 m2 MT6,6 mx3T giá 530 tr/ m2 vị trí đẹp gần Hồ Hoàn Kiếm thuận tiện KD khách sạn VP. Hotline Dung Nguyễn: 09041.895.28 - 09062.895.28

quan-hoan-kiem-mp-hang-quat-so-do-200-m2-mt66-mx3t-gia-530-tr-m2-vi-tri-dep-gan-ho-hoan-kiem-thuan-tien-kd-khach-san-vp-hotline-dung-nguyen-09041-895-28-09062-895-28

Quận Hoàn Kiếm MP Hàng Quạt sổ đỏ 200 m2 MT6,6 mx3T giá 530 tr/ m2 vị trí đẹp gần Hồ Hoàn Kiếm thuận tiện KD khách sạn VP. Hotline Dung Nguyễn: 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật