Tòa Vinata khuất Duy Tiến- Trung Hòa trung tâm Q. Cầu Giấy, tầng 2, TDm2 500 m, suất ngoại giao mục đích sử dụng KD trường mầm non.Bán 12.2 ty

toa-vinata-khuat-duy-tien-trung-hoa-trung-tam-q-cau-giay-tang-2-tdm2-500-m-suat-ngoai-giao-muc-dich-su-dung-kd-truong-mam-non-ban-12-2-ty

Tòa Vinata khuất Duy Tiến- Trung Hòa trung tâm Q. Cầu Giấy, tầng 2, TDm2 500 m, suất ngoại giao mục đích sử dụng KD trường mầm non.Bán 12.2 ty

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật