Cần bán MP Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3 HCM. sổ đỏ 50 năm 1000m2 MT 22m sau 45 có GPXD 17 tầng TT mai VP giá 330 tỷ

Cần bán MP Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3 HCM. sổ đỏ 50 năm 1000m2 MT 22m sau 45 có GPXD 17 tầng TT mai VP giá 330 tỷ

Hotline Dung Nguyễn: 09041.895.28 – 0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật