Danh mục: Chưa phân loại

Giá: 115 tỷ   Diện tích: 502,2m²  Quận/huyện: Long Biên
Giá: 80 tỷ   Diện tích: 346,5m²  Quận/huyện: Tây Hồ
Giá: 68,5 tỷ   Diện tích: 3,3ham²  Quận/huyện:

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật