Đất MP Phan Xích Long sổ đỏ 686m2 MT 17m hậu nơi 20 GPXD 2 tầm x 12 nơi. Giá 205 tỷ sổ đỏ lâu dài.

Đất MP Phan Xích Long sổ đỏ 686m2 MT 17m hậu nơi 20 GPXD 2 tầm x 12 nơi. Giá 205 tỷ sổ đỏ lâu dài.

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật