MP Triệu Việt Vương sổ đỏ 116 m2 MT6,6 mx5 T giá 480 tr/ m2 vị tri đẹp thuận tiện KD văn phòng khách sạn Hotline Dung Nguyễn: 09041.895.28 – 0906.2895.28

MP Triệu Việt Vương sổ đỏ 116 m2 MT6,6 mx5 T giá 480 tr/ m2 vị tri đẹp thuận tiện KD văn phòng khách sạn Hotline Dung Nguyễn: 09041.895.28 – 0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật