Mp tuệ tĩnh sổ đỏ 237 m2 MT 10 mx2T đang cho thuê 6000 Usd /1 tháng. Vị trí đẹp thuận tiện KD vp khách sạn

Mp tuệ tĩnh sổ đỏ 237 m2 MT 10 mx2T đang cho thuê 6000 Usd /1 tháng. Vị trí đẹp thuận tiện KD vp khách sạn

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật