Quận Hoàn Kiếm. Cần bán MP Hàng Bông sổ đỏ 196 m2/206 m2 MT 4m sâu vào khoảng độ 40m hậu nở 6 và sâu vào k đôi 50 hậu nở 8m x 7 tầng có 24 phòng rộng. Có đầy đủ GPXD và giấy phép PCC hiện tại đang cho thuê 10 000 USD / tháng thu về thanh toán 6/1 lần giá bán 135 tỷ VND

Quận Hoàn Kiếm. Cần bán MP Hàng Bông sổ đỏ 196 m2/206 m2 MT 4m sâu vào khoảng độ 40m hậu nở 6 và sâu vào k đôi 50 hậu nở 8m x 7 tầng có 24 phòng rộng. Có đầy đủ GPXD và giấy phép PCC hiện tại đang cho thuê 10 000 USD / tháng thu về thanh toán 6/1 lần giá bán 135 tỷ VND

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật