Cần bán khu resort Khách sạn Phú quốc sổ đỏ 6,700 m2 vi tri đẹp 3 mặt Tiền 200m x6 tầng có 5 khối nhà khách sạn và Btệtt thu kinh doanh tốt doanh thu khỏang độ trên dưới 1.2 tỷ / tháng. Giá 99 tỷ miễn phí tư vấn MG Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 09062.895.28

can-ban-khu-resort-khach-san-phu-quoc-so-do-6700-m2-vi-tri-dep-3-mat-tien-200m-x6-tang-co-5-khoi-nha-khach-san-va-btett-thu-kinh-doanh-tot-doanh-thu-khoang-do-tren-duoi-1-2-ty-thang-gia-9

Cần bán khu resort Khách sạn Phú quốc sổ đỏ 6,700 m2 vi tri đẹp 3 mặt Tiền 200m x6 tầng có 5 khối nhà khách sạn và Btệt thự kinh doanh tốt doanh thu khỏang độ trên dưới 1.2 tỷ / tháng. Giá 99 tỷ
miễn phí tư vấn MG
Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật