Cần bán Mp 60 Xuân Diệu sổ đỏ 183 MT 6m x 10T+ hầm 3 0 phòng giá 79 tỷ cho thuê 17.000 USD/1 tháng HD 10 năm

can-ban-mp-60-xuan-dieu-so-do-183-mt-6m-x-10t-ham-3-0-phong-gia-79-ty-cho-thue-17-000-usd-1-thang-hd-10-nam

Cần bán Mp 60 Xuân Diệu sổ đỏ 183 MT 6m x 10T+ hầm 3 0 phòng giá 79 tỷ cho thuê 17.000 USD/1 tháng HD 10 năm
Hotline Ms Dung 09041.894.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật