Cần bán Mp Hàng Giầy, so do 106m2, MT5 m x5 tầng, nhà hướng tây nam,thuận tiện KD văn phòng, nhà hàng, khách sạn. Gia 35 tỷ.

can-ban-mp-hang-giay-so-do-106m2-mt5-m-x5-tang-nha-huong-tay-namthuan-tien-kd-van-phong-nha-hang-khach-san-gia-35-ty

Cần bán Mp Hàng Giầy, so do 106m2, MT5 m x5 tầng, nhà hướng tây nam,thuận tiện KD văn phòng, nhà hàng, khách sạn. Gia 35 tỷ.

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật