Cần bán nhà xưởng 10 ngàn m2 đã xây lên 6000 m2 nhà xưởng, Vị trí đẹp gần Ecopka thuận tiện đường giao thông, giá bán 50 tỷ Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

can-ban-nha-xuong-10-ngan-m2-da-xay-len-6000-m2-nha-xuong-vi-tri-dep-gan-ecopka-thuan-tien-duong-giao-thong-gia-ban-50-ty-hotline-dung-nguyen-09041-895-28-09062-895-28

Cần bán nhà xưởng 10 ngàn m2 đã xây lên 6000 m2 nhà xưởng, Vị trí đẹp gần Ecopka thuận tiện đường giao thông, giá bán 50 tỷ
Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật