Cần bán nhà xưởng vị trí đẹp gần Chùa Bồ Đề Long Biên Sổ đỏ 1000 m2 MT 50m đã xây nhà xưởng giá bán 25 tỷ Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

can-ban-nha-xuong-vi-tri-dep-gan-chua-bo-de-long-bien-so-do-1000-m2-mt-50m-da-xay-nha-xuong-gia-ban-25-ty-hotline-dung-nguyen-09041-895-28-09062-895-28

Cần bán nhà xưởng vị trí đẹp gần Chùa Bồ Đề Long Biên, Sổ đỏ 1000 m2 MT 50m đã xây nhà xưởng giá bán 25 tỷ
Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật