Cần cho thuê MP Huế sổ đỏ 60 m2 MT5 m tầng 1 - vị trí đẹp thuận tiện KD thời trang, Showroom mỹ phẩm, nước hoa. Gia thuê 68 tr/1 tháng. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

can-cho-thue-mp-hue-so-do-60-m2-mt5-m-tang-1-vi-tri-dep-thuan-tien-kd-thoi-trang-showroom-my-pham-nuoc-hoa-gia-thue-68-tr-1-thang-hotline-dung-nguyen-09041-895-28-09062-895-28

Cần cho thuê MP Huế sổ đỏ 60 m2 MT 5 m tầng 1 - vị trí đẹp thuận tiện KD thời trang, Showroom mỹ phẩm, nước hoa. Gia thuê 68 tr/1 tháng. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật