Cần cho thuê MP Ngô Quyền tòa nhà văn phòng 1800m2 giá thuê thỏa thuận. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

can-cho-thue-mp-ngo-quyen-toa-nha-van-phong-1800m2-gia-thue-thoa-thuan-hotline-dung-nguyen-09041-895-28-09062-895-28

Cần cho thuê MP Ngô Quyền tòa nhà văn phòng 1800m2 giá thuê thỏa thuận. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật