Cần cho thuê nhà 12 tầng 3 hầm số 9 phố Phan Chu Trinh giáp Hồ Hoàn Kiếm diện tích 520m2 MT 15 mx12 tầng + hầm có bể bơi giá 1,6 tỷ /1 tháng ưu tiên hợp đồng dài hạn. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

can-cho-thue-nha-12-tang-3-ham-so-9-pho-phan-chu-trinh-giap-ho-hoan-kiem-dien-tich-520m2-mt-15-mx12-tang-ham-co-be-boi-gia-16-ty-1-thang-uu-tien-hop-dong-dai-han-hotline-dung-nguyen-09041-895-28

Cần cho thuê nhà 12 tầng 3 hầm số 9 phố Phan Chu Trinh giáp Hồ Hoàn Kiếm diện tích 520m2 MT 15 mx12 tầng + hầm có bể bơi giá 1,6 tỷ /1 tháng ưu tiên hợp đồng dài hạn. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật