Cần thuê mặt bằng phố duy tân, trần thái tông cầu giấy cho chi nhánh ngân hàng hợp đồng 5 năm dt 1 sàn >100m2 giá thuê <160tr tháng mặt tiền> 5.5m.Quan 2 ba trung

can-thue-mat-bang-pho-duy-tan-tran-thai-tong-cau-giay-cho-chi-nhanh-ngan-hang-hop-dong-5-nam-dt-1-san-100m2-gia-thue-5-5m-quan-2-ba-trung

Cần thuê mặt bằng phố duy tân, trần thái tông cầu giấy cho chi nhánh ngân hàng hợp đồng 5 năm dt 1 sàn >100m2 giá thuê <160tr tháng mặt tiền> 5.5m.

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật