Cho thuê làm văn phòng trường hoc bệnh viện tòa Lê Thanh Nghị 1000m2 đế 10 tầng 1 hầm 5000m2 sàn giá cho thuê cả tòa nhà 65000$ cả thuế 2 thang máy bàn giao nhà tháng 2/2018. miễn phí tư vấn MG Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 09062.895.28

cho-thue-lam-van-phong-truong-hoc-benh-vien-toa-le-thanh-nghi-1000m2-de-10-tang-1-ham-5000m2-san-gia-cho-thue-ca-toa-nha-65000-ca-thue-2-thang-may-ban-giao-nha-thang-2-2018-mien-phi-tu-van-mg-dung

Cho thuê làm văn phòng trường hoc bệnh viện tòa Lê Thanh Nghị 1000m2 đế 10 tầng 1 hầm 5000m2 sàn giá cho thuê cả tòa nhà 65000$ cả thuế 2 thang máy bàn giao nhà tháng 2/2018.
miễn phí tư vấn MG
Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật