Mạ phố Liễu Giai trung tâm Q. Ba Đình sổ đỏ 302m2, MT 10m X11 tầng, Thuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH, nhà hướng đông.Gia 120 ty

ma-pho-lieu-giai-trung-tam-q-ba-dinh-so-do-302m2-mt-10m-x11-tang-thuan-tien-kd-khach-san-van-phong-nh-nha-huong-dong-gia-120-ty

Mặt phố Liễu Giai trung tâm Q. Ba Đình sổ đỏ 302m2, MT 10m X11 tầng, Thuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH, nhà hướng đông.Gia 120 ty

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật