Mặt đường hồ Quảng Bá trung tâm Q. Tây hồ so do 60m, mt 8,X4.5 tầng, vị trí đẹp, nhà 3 mặt thóang viả hè rộng 8m, nhà hướng tây nam,Thuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH. Gia 18,8 ty

mat-duong-ho-quang-ba-trung-tam-q-tay-ho-so-do-60m-mt-8x4-5-tang-vi-tri-dep-nha-3-mat-thoang-via-he-rong-8m-nha-huong-tay-namthuan-tien-kd-khach-san-van-phong-nh-gia-188-ty

Mặt đường hồ Quảng Bá trung tâm Q. Tây hồ so do 60m, mt 8m X4.5 tầng, vị trí đẹp, nhà 3 mặt thóang viả hè rộng 8m, nhà hướng tây nam,Thuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH. Gia 18,8 ty.
miễn phí tư vấn MG
Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật