Mặt Phố Lê Duẩn cổng công viên sổ đỏ 68/84 m2 MT4 mx4 Tầng,nhà hướng tây, đang cho thuê 25 triệu/tháng.Giá 335tr/m2

mat-pho-le-duan-cong-cong-vien-so-do-68-84-m2-mt4-mx4-tangnha-huong-tay-dang-cho-thue-25-trieu-thang-gia-335tr-m2

Mặt Phố Lê Duẩn cổng công viên sổ đỏ 68/84 m2 MT4 mx4 Tầng,nhà hướng tây, đang cho thuê 25 triệu/tháng.Giá 335tr/m2

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật