Mặt phố Nguyên Hồng trung tâm Q. Đống Đa sổ đỏ 50m2 MT10 mx1 tâng,Thuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH.Giá 11.2 tỷ miễn phí tư vấn MG Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 09062.895.28

mat-pho-nguyen-hong-trung-tam-q-dong-da-so-do-50m2-mt10-mx1-tangthuan-tien-kd-khach-san-van-phong-nh-gia-11-2-ty-mien-phi-tu-van-mg-dung-nguyen-hotline-09041-895-28-09062-895-28

Mặt phố Nguyên Hồng trung tâm Q. Đống Đa sổ đỏ 50m2, MT 10mx 1 tâng,Thuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH.Giá 11.2 tỷ
miễn phí tư vấn MG
Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật