Mặt phố Trần Huy Hiệu trung tâm Q. Cầu Giấy sổ đỏ 50 m2 MT5 mx2 Tầng, đang cho thuê 20 tr/ tháng.Gia 11.5 tỷ Miễn phí tư vấn MG  Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 0906289528 

mat-pho-tran-huy-hieu-trung-tam-q-cau-giay-so-do-50-m2-mt5-mx2-tang-dang-cho-thue-20-tr-thang-gia-11-5-ty-mien-phi-tu-van-mg-dung-nguyen-hotline-09041-895-28-0906289528

Mặt phố Trần Huy Hiệu trung tâm Q. Cầu Giấy sổ đỏ 50 m2 MT5 mx2 Tầng, đang cho thuê 20 tr/ tháng.Gia 11.5 tỷ

Miễn phí tư vấn MG
Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 0906289528

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật